Kiezen is creëren

2013-08-27 15.55.22

Kiezen is creëren

Op aanraden van een klant las ik het boek ‘De weg van de minste weerstand’ van Robert Fritz – over de kunst van het creëren. Een goede tip, zo bleek! Wat mij vooral aansprak, was zijn visie op keuzes. Fritz onderscheidt drie soorten: de primaire, secundaire en fundamentele keuze. Bewustzijn van de eerste twee maken het dagelijkse bestaan een stuk makkelijker. Maar: de fundamentele keuze gaat verder, die is echt diepgaand en koersbepalend…..

Heel veel mensen richten zich bij het maken van keuzes op processen. Veel goede voornemens zijn voornemens die iets zeggen over een proces, zoals ‘meer sporten, minder eten, meer genieten, beter voor jezelf zorgen en meer omzet maken’. Op zich niets mis mee. De vraag is alleen: wat wil je er mee? Fritz onderzocht dit en kwam tot de conclusie dat veel mensen die een proceskeuze maken dat zelf eigenlijk ook niet precies weten….

Is dit ook een belangrijke reden waarom de meeste goede voornemens eind januari of vlak na de zomervakantie alweer vergeten zijn?

Maak je, zoals hij dat noemt: een primaire keuze, dan kies je voor een resultaat: bijvoorbeeld 5 kilo afvallen of 10.000 euro meer omzet maken. Door dit te benoemen gebeurt er ineens iets. Er ontstaat een ontkiemingsenergie, die je in staat stelt ook daadwerkelijk die richting op te gaan.

Het maken van secundaire keuzes (in dienst van de primaire keuze), zoals het laten staan van een stuk mokkataart, respectievelijk het doen van een extra belrondje naar potentiële klanten, wordt dan ineens een stuk makkelijker.

Vervolgens vroeg hij zich af waarom sommige mensen in staat zijn hun primaire keuzes lang vol te houden. Terwijl andere er al vrij snel de brui aangeven. Wat maakt dat zij wel creëren wat ze verlangen, terwijl ze ook te maken hebben met tegenslagen.

Wat bleek: deze mensen maken een fundamentele keuze. Een keuze die is gericht op een fundamentele zijnstoestand of oriëntatie op het leven. Denk bijvoorbeeld aan: vrij zijn, gezond zijn, trouw aan jezelf zijn.

‘Zodra iemand de fundamentele keuze maakt zich te wijden aan het hoogste dat diegene in zich heeft (of aan een bepaald doel in het leven) en dat wil verwezenlijken, dan blijkt diegene in staat talrijke veranderingen aan te brengen die van te voren niet of nauwelijks mogelijk leken.’

En hij stelt: dan bepalen niet langer het verleden en de omstandigheden wat er gebeurt in je (zakelijke) leven.

Uiteraard kom je het verleden nog weleens tegen, bijvoorbeeld in de vorm van angsten en beperkende overtuigingen, maar omdat de drive die uit deze fundamentele keuze voortkomt zo krachtig is, wil je ook ieder obstakel overwinnen. En naar mate je er steeds meer overwint, wordt de creërende energie sterker. Althans dat is wat ik zelf ervaar en ook zie bij de mensen om me heen, die hun fundamentele keuzes leven.

Hoe maak je fundamentele keuzes?

Wat voor keuze je ook maakt, stap 1 is weten wat je wilt – en bij een fundamentele keuze: weten wat je wilt zijn. Op zich een open deur natuurlijk, maar ‘bewust kiezen’ is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Maar als je bewust kiest en ervoor durft te gaan, kun je jouw leven – zakelijk én privé – zo inrichten dat je jouw intenties waarmaakt, doelen haalt en jij jouw eigen fundamentele keuze wordt.

Veel genoemde fundamentele keuzes van mensen zijn: de bepalende creatieve kracht in hun leven eigen leven te zijn, trouw aan zichzelf, gezond en/of vrij te zijn. Belangrijk is dat een fundamentele keuze aan een verlangen raakt. Kiezen voor ‘vrijheid’ terwijl je ‘onvrij’ bent, is iets anders dan kiezen ‘volledig vrij te zijn’.

In beweging komen
De praktijk leert dat mensen pas in beweging komen als ze iets niet meer willen. Maar om gericht aan de slag te gaan, is wel een verlangen nodig dat richting geeft – anders word je een stuiterbal die alle kanten op schiet.

Iets dat ik ook regelmatig zie bij zelfstandige ondernemers, veelal als ze worstelen met hun omzet. Ze willen weg van die worsteling en pakken alles aan om geld te verdienen – zonder daarnaast te kijken wat ze echt willen. Op korte termijn is dit logisch en bevredigt dit een behoefte. De vraag is echter of dit ook op lange termijn hun verlangens vervult? Of wellicht zelfs een neerwaartse spiraal creëert. Werk doen wat je niet echt leuk vindt, houdt niemand lang vol met alle gevolgen van dien: weinig energie, vaker ziek, humeurig – ook privé. Wil je het ook echt?

Stap 2 bij het maken van (fundamentele) keuzes is: Kiezen wat je echt wilt!

Kiezen voor vrijheid is makkelijk zo lang je het niet hebt. Maar stel je eens voor dat iemand je ‘alle vrijheid’ of de ‘bepalende creatieve kracht’ geeft, kun je dat dan ook aannemen? Is het antwoord ‘ja’? Dan gaat het je daar echt om en ben je waarschijnlijk ook in staat om eventuele barrières die je onderweg tegenkomt weg te werken. Vind je lastig om een fundamentele keuze te maken, dan kan het helpen te kijken naar jouw waarden. De waarden die mensen erg belangrijk vinden, refereren vaak zowel aan hun ‘wonden’ als hun diepgewortelde verlangens.  En kunnen dus op die manier een leidraad zijn bij het bepalen van jouw fundamentele keuzes.

Robert Fritz meldt in zijn boek dat het leven van (fundamentele) keuzes iets is, dat je vooral zelf moet doen en ervaren. Iets waar ik me volkomen bij aansluit, want hoe het voelt is zeer persoonlijk. Wil jij jouw eigen fundamentele (ondernemers)keuzes maken? Ik help je er graag bij.


Speak Your Mind

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.