Positioneren voor multipotentialites en scanners

Positioneren voor multipotentialites en scanners

Jezelf positioneren als je veel interesses hebt, veel kunt en veel doet, is voor veel professionals en ondernemers een uitdaging. Daarom interview ik komende tijd Scanners, Renaissance souls, Multipotentialites en Creatieve generalisten. Of zoals Barbara Sher in haar boek Refuse to choose! omschrijft:

The only true ‘passion’ Scanners have is the passion to use every part of themselves, to use their curious brains, to follow anything fascinating until they’ve found out what they wanted to know. And then to leave it.

Mensen met veel interesses en creatieve ambities dus. Mensen die alles uit zichzelf willen halen. Mensen die vol passie in een onderwerp duiken, het uitpluizen, erop kauwen en dan graag weer verder gaan.

In het voorjaar van 2016 kwam ik met dit onderwerp in aanraking – ik hoorde bijna letterlijk de kwartjes vallen. Omdat het veel, en misschien wel alles over mij zegt. Ik heb weleens geopperd dat ik het liefst ieder jaar een andere baan zou willen hebben – gewoon uit nieuwsgierigheid hoe het er ergens aan toe gaat, en om ervaring op te doen.

Omdat dit gegeven een uitdaging is in een maatschappij waarin het om beroepen, specialismen en herkenbaarheid gaat, interview ik een reeks mensen die het anders doet. En juist van waarde zijn vanwege hun generalisme, creativiteit, innovatief vermogen en het verbinden van vakgebieden. Beroemdheden als Leonardo da Vinci en Goethe gingen ze voor.

Een reeks interviews:

In dit interview is Patty Golsteijn aan het woord, zij noemt zichzelf – als je het een naam moet geven: een scanner.

“Ik heb last van het ‘shiny object-syndroom’

Patty aka Miss Cut the crap, is een minimalist en personal asskicker voor een business met ballen. Helpt zelfstandige professionals te cutten met alle crap die ze belemmert in hun bedrijf en leven.

Tot een aantal jaar geleden liet ze zich verleiden met tig verschillende zaken bezig te zijn. Op haar site staat dat ook te lezen: ‘Ik werkte aan vijftien projecten tegelijkertijd, kwam altijd te laat, leverde half werk af en voelde me ontevreden. Elke keer als ik er genoeg van had, startte ik een nieuw project. Dat maakte het alleen maar erger.’

Dit is nu anders, omdat ze weet hoe ze met deze verleiding om kan gaan, en een manier gevonden heeft hoe ze met het shiny object syndroom – zoals ze dat noemt – weet om te gaan.

Wanneer kwam je in aanraking met het begrip scanner? Patty: “Ik las jaren geleden het boek Refuse too choose van Barbara Sher. Ik herkende me in de scanner, want ik blijf maar om me heen kijken. Op zoek naar shiny objects, dingen die mijn interesse hebben, waar ik achteraan ga en iets mee wil, omdat er spontaan heel veel ideeën opborrelen. Door het boek wist ik dat ik niet de enige ben. De uitdaging was een manier te vinden om hiermee om te gaan. Als ik nu ik iets zie glinsteren, zeg maar, luister ik naar mijn lijf. Eerst komt er altijd een hyperreactie met ‘Dat moet ik doen!!!’ Dat voel ik mijn keel. Ik weet inmiddels dat ik hier niets mee moet want dan loopt het uit de hand. Dus zet ik mijn idee in Evernote en slaap er eerst een of meerdere nachtjes over. Als het idee een paar dagen later naar mijn buik is gezakt, dus goed voelt, dan beslis ik of ik er nu of op een later moment iets mee doe.”

Bewust minder prikkels

“Het nadeel van een scanner zijn is dat als je niet uitkijkt kanten op schiet, en continu met nieuwe dingen bezig bent. Dat is niet bij te houden, je krijgt geen ritme in wat je doet of wilt doen. Ik zorg er bewust voor dat ik minder prikkels binnen krijg, bijvoorbeeld door dagen offline te zijn en minder te lezen. Dat werkt prima. Er blijven genoeg ideeën over, ik doe namelijk overal inspiratie op. Waardevol voor mezelf en voor anderen. “

Rode draad

Ik vroeg Patty hoe zij zichzelf positioneert want ze doet – zo op het eerste oog – veel verschillende en uiteenlopende dingen. Naast dat ze zelfstandige professionals helpt hun business efficiënter in te richten en gefocust te werken, organiseert ze events voor zelfstandige professionals en starters, heeft ze een site over seks, en je moet niet gek kijken als er ineens een mail over relaties in je mailbox valt. “Ja mensen begrijpen dat niet meteen en vele voelen weerstand als ik me op privégebied begeef. Als ik 1-op-1 met ze werk leg ik uit dat privé shit en blokkades je zakelijk in de weg kunnen zitten. Dan begrijpen ze het ook, en kijken we wat in de weg zit.

Voor Patty is ‘Cut the crap’ de rode draad in alles wat ze doet. Ook al lijken de onderwerpen mijlenver uit elkaar te liggen. Ze positioneert zich hiermee zeer uitgesproken. Met succes , want  iedereen kent haar ook als zodanig.

////

Bart Lenselink (61), hij noemt zichzelf een creatieve generalist

“Ik heb meerdere levens geleefd”

Bart’s werkzame leven laat zich kort omschrijven als 7 carrières, 5 bedrijven en 3 branches – in een periode van ruim 30 jaar. Zijn studie Fysische Chemie leidde onder meer tot promotieonderzoek in de Anorganische Chemie, marktverkenning op gebied van desktop publishing bij Océ, telematica consultancy bij KPN, de wereldwijde introductie van voedingssupplementen en crowdfunding. En dan is dit nog maar een greep uit de indrukwekkende reeks beroepen en hobby’s.

Ik stelde deze nieuwsgierige veelkunner die aangeeft meerdere levens te leven en hebben geleefd,  een aantal vragen:

Wanneer kwam jij in aanraking met het begrip creatieve generalist?

“Op 18 mei 2016. Ik weet het nog exact. Ik kreeg een whatsapp van mijn dochter met een link naar de TED talk van Emilie Wapnick over Multipotentialites. Ze schreef enigszins onderkoeld: ‘Ik heb net naar deze TED talk geluisterd. Vond het wel bij je passen.’ Ik heb direct de TED talk bekeken en ben vervolgens de hele dag op internet aan het zoeken geweest naar informatie over dit onderwerp. Zo ontdekte ik The Renaissance Soul van Margaret Lobenstine, via de websites Creatieve generalist van Silvia Derom en Multipotentialist van Rob Franken, en later kwam ik Refuse to Choose! van Barbara Sher op het spoor.”

Wat raakte je bij dit kenmerk?

“Ik kan niet benoemen wat het precies was dat maakte dat ik meteen de hele dag in het onderwerp dook. Wel dat uiteindelijk beantwoorden van de vragenlijst van Margaret Lobenstine de doorslag gaf. Vooral omdat ik veel verschillende dingen heb gedaan en lang niet allemaal netjes heb afgerond. En omdat ik mijn promotieonderzoek niet tot een promotie heeft geleid. Ik was uitgekeken op het onderwerp, mijn nieuwsgierigheid was bevredigd, ik wilde verder – een belangrijke eigenschap. Terwijl het meer voor de hand had geleden dat ik de promotie wel had doorgezet.”

En hij vult aan: “Bijzonder is wel dat ik van kinds af aan grote bewondering heb gehad voor Leonardo da Vinci – een echte Renaissance soul. Hij was een architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, beeldhouwer, schrijver, schilder en componist uit de Florentijnse Republiek, tijdens de Italiaanse renaissance.”

Hoe ben je van de ene carrière in de andere beland?

“Er was altijd wel iets in mijn functie dat nieuw was en mijn interesse wekte. Iets waar ik meer van wilde weten en waar ik dan na een aantal jaren mijn werk van maakte. Meestal gebeurde dat ook in combinatie met externe factoren. Een project dat eindigde en/of druk die werd uitgeoefend binnen het bedrijf. Doordat ik bij grote bedrijven werkte – iets wat ik overigens bewust heb gekozen – was er ook veel te kiezen, kende ik veel mensen en rolde ik eigenlijk vanzelf weer in een nieuwe functie. Of ik werd in een functie ‘geplaatst’ – ook dat heb ik meegemaakt. Ik heb dus weinig hoeven solliciteren, werd geselecteerd puur op basis van mijn persoon en niet op basis van een CV.”

Wat is het nadeel van creatieve generalist zijn?

“Een belangrijk nadeel dat ik nu – bij het solliciteren – ondervind, is dat veel recruiters in hokjes denken en naar certificaten kijken. Als ze een certificaat zien is de conclusie ‘dat het goed is’ snel getrokken. Dat iemand door ervaringen en kwaliteiten misschien wel net zo goed of zelfs beter is doet er niet toe. Het kost immers meer tijd, inschattings- en inlevingsvermogen en dat wordt niet gebruikt voor de selectie. Ze scannen CV’s op wat ze willen zien, niet op mogelijkheden.”

Wat is het voordeel van een creatieve generalist zijn?

“Het mooie is dat ik met iedereen kan praten over van alles en nog wat. Binnen de kortste keren hebben we een gemeenschappelijk onderwerp gevonden. Het maakt me ook behulpzaam: ik kan veel betekenen voor anderen. Doordat ik veel verschillende mensen in diverse branches ken is een verbinding ook snel gelegd. Ik fungeer vaak als brug tussen verschillende vakgebieden.

In die ruimte tussen de vakken ligt trouwens een interessant – meestal onbekend – terrein. Zo heb ik bijvoorbeeld marketingteksten over zeer specialistische technische onderwerpen gecorrigeerd. Een ander voordeel is dat ik me snel kan inleven, daardoor adequaat kan handelen en stante pede advies kan geven.”

Hoe verkoop jij jezelf?

“Dat vind ik wel lastig. Als ik mensen ontmoet laat ik meestal eerst de ander aan het woord. Op basis van wat zij mij vertellen haak ik aan met mijn verhaal. Vaak is dat dus slechts met een deel van mijn totale verhaal. Het gevolg: sommige mensen kennen me als ICT-specialist, anderen als crowdfunding man.”

Was is je advies aan andere creatieve generalisten?

“Verdiep je in dit onderwerp en sluit je aan bij gelijkgestemden. En oefen Ausdauer. Hiermee bedoel ik niet het Nederlandse doorzettingsvermogen, maar echt Ausdauer (Fähigkeit, etwas für längere Zeit tun zu können, red.). Ik zie heel veel jonge mensen van baan naar baan hoppen omdat ze het snel al weer gezien hebben. Daarmee bouwen ze geen krediet op; ze blijven hangen in beginnersfuncties. Dat is jammer. Terwijl als ze een tijdje ergens blijven werken of er meer werk van maken ze gemakkelijker kunnen groeien in de traditionele betekenis van het woord.”

Wat is je wens?

“Dat er meer informatie beschikbaar komt over dit onderwerp.” Vooral in deze tijd kunnen creatieve generalisten volgens Bart veel betekenen: “De maatschappij verandert snel. Het is zaak dat we daar goed op inspelen. Als ik ergens word gedropt weet ik heel snel hoe het daar werkt. En kan me snel nieuwe gewoontes aanwennen, snel een omgeving naar mijn hand zetten – zodanig ik me er thuis voel. Ik draai bij wijze van spreken driemaal in de rondte en mijn nestje is gemaakt. En dat geldt niet alleen voor mij, dat zie ik ook andere creatieve generalisten doen.”

Ben jij of ken je iemand die baat heeft bij deze creatieve generalist, dan hoort hij dat uiteraard graag!